Välkommen till Bälingesjöns camping!

Campingen har öppet mellan den 9 april 2016 och den 11:e september 2016.

The campingground is open between 9 april 2016 - 11 september 2016.

Der Campingplatz ist geöffnet von 9 april 2016 bis 11 september 2016.


Under midsommarhelgen är priset för husbilar detsamma som för husvagnar: 160 kronor/dygn

El tillkommer med 30 kronor/dygn.


 Pris/price/Preis:

  •  Husvagn/caravan/Karawane:160 SEK/dygn/day/Tag
  • Husbil: 100 SEK/dygn
  • Tält/tent/Zelt: 150 SEK/dygn/day/Tag 
  • Månadspris/month/Monat: 3200 SEK
  • Hel säsong: 6500 SEK
  • El: 30 SEK/dygn/day/Tag
  • Elpris för säsongsplats: 1,75 SEK/kWh

Regler för camping finns uppsatta på caféet.

Rules for camping are posted at the cafe .

Die Regeln für Übernachtung sind im Café geschrieben 

Det går bra att betala med kort!

It is possible to pay by card!

Es ist möglich, mit Kreditkarte zu bezahlen!.

Bälingesjöns camping är en familjecamping. Därför tillämpar vi en åldersgräns på 18 år för gäster utan målsman. 

Utcheckning camping: 12.00.

Bälingesjöns camping is a family campsite . Therefore , we apply an age limit of 18 years for guests without legal guardian.

Check-out: 12:00 

Bälingesjöns camping ist ein Familiencampingplatz . Daher wenden wir eine Altersgrenze von 18 Jahren für die Gäste ohne Erziehungsberechtigten .

Check-out- Camping : 12.00 


 

För bokning av campingplats ring 0723-257061 (Gertrud), 0702-622122 (Christer) eller 0435-461021 (Bälingesjöns camping/telefonsvarare). Det går också bra att skicka en e-post till info@balingecamping.se

For booking please contact staff in the cafe or call the campground hosts; 46723-257061 (Gertrud) or 46702-622122 (Christer). You can also send an email to info@balingecamping.se

Bitte buchung bei Personal im Café oder rufen Sie die Campingplatz-Hosts an; 46723-257061 (Gertrud) oder 46702-622122 (Christer). Sie können auch eine E-Mail an info@balingecamping.se senden.

Välkomna! Welcome! Willkommen!